SunnyBox

SunnyBox

D’Sunnybox ass eng interaktiv Léierkëscht zum Thema “Sonn”, déi d’Mennien, e Club vu sportbegeeschterte Leit, a Kollaboratioun mat Enseignanten aus der Grondschoul entwéckelt hunn, fir d’Kanner aus eise Grondschoulen op spilleresch an aktiv Aart a Weis souwuel iwwert den Notze wéi och iwwert d’Gefore vun der Sonn opzeklären.

D’Sunnybox ka säit November 2011 vum Léierpersonal aus de Cyclen 1 an 2 fir eng Period vun ongeféier 3 Wochen ausgeléint ginn.

Während dëser Zäit kann d’Klass dann zesumme mat hire Jofferen a Schoulmeeschteren

    iwwert d’Thema Sonn schwätzen
    verschidden Experimenter ausprobéieren,
    flott Aktivitéiten duerchféieren
    interessant Aarbechtsblieder ausfëllen,

an dat alles am Kader vun enger flotter Geschicht mam Numm “6 Tiere und die Sonne”, déi de Ministère de la Santé scho virun e puer Joer a Form vun engem Pixie-Buch erausbruecht huet.

Säit November 2011 hu scho méi wéi 3500 Kanner d’Sunnybox an hire Schoule kennegeléiert, an d’Nofro gëtt ëmmer méi grouss.

Fir där stänneg wuessender Nofro nach besser kënne gerecht ze ginn, kënnen d’Enseignanten d’Sunnybox vun lo un, op véier verschidden Plazen (dovun 2 Neier) ausléinen.

Sunnybox Contacts

  • Schulbibliotek „Parc Housen“

  • Centre de Documentation de l’Eveil aux Sciences zu Belval

  • Centre de Documentation Pédagogique vum IFEN

  • Bibliothèque Tony Bourg Troisvierges