Bike4Life – e puer Gedanken

Am Liewen maachen mir eis iwwer vill Saachen Gedanken a Suergen. Dacks geet et heibäi ëm Liewensqualitéit a Konfort, ëm Alldagsproblemer oder ëm kleng a grouss Projet’en.
Ëm eis eegen Gesondheet maachen mir eis réischt dann Gedanken, wann se a Gefor ass. A mir bréngen se och nach duerch munnecht Verhalen selwer a Gefor, ëmmer e bëssen mat der Meenung dass eis näischt kann geschéien.
De Bike4Life kann eis hëllefen, méi bewosst mat eis selwer ëmzegoen, ouni Panikstëmmung ze machen an ouni eist Gewëssen ze belaaschten:

  • Eis ze freeën doriwwer dass mir gesond sinn, an dëst als eng Chance ugesinn,
  • Eis ze informéieren iwwer dat richtegt Verhalen am Zesummenhang mam Risiko vum Hautkribs,
  • Eis verbonnen ze fillen mat all deenen, déi krank sinn an hinnen eis Ënner-stëtzung zum Ausdrock bréngen,
  • Ze hëllefen Suen ze sammelen fir d’Fuerschung an d’Präventiounsarbecht,
  • An och fir eis selwer. Fir dass mir méi bewosst mat eisem Kierper ëmginn, an alles machen fir eis Gesondheet ze erhaalen,
  • A schliisslech net zulescht fir schéin Momenter a origineller sportlecher Ambiance ze verbréngen.

De Bike4Life ass méi ewéi eng Sportsmanifestatioun. De Bike4Life ass en Engagement vun jonken Leit, déi eis all e Beispill kënnen sinn. Et ass en Appel un eis all, an et ass eng formidabel Initiativ där ech all Succès wënschen an déi d’Gemeng Ettelbréck vun ganzem Häerzen ënnerstëtzt.


Dem Komitee vun de „Mennien“ félicitéieren ech fir hiren Asatz, a fir hir Aart a Weis, des liewensfrou Manifestatioun ob d’Been gestallt ze hunn.
De Sportler déi sech bedeelegen, sief e gudden Dag gewënscht, an eng spannend a fair Competitioun.


Ech sinn iwwerzeegt dass dësen Dag e memorablen Dag fir Ettelbréck gëtt, a vläicht den Ufank vun enger Traditioun.